รายงาน

รายงานการเงิน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

# รายงานการเงิน ดาวน์โหลด
1 รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2561 28
2 รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2560 34
3 รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560 35
4 รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2560 38
5 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2560 37
6 รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 35
7 รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2560 47
8 รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2560 44
9 รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2560 41
10 รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2560 44
11 รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2560 43