รายงาน

รายงานการเงิน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

# รายงานการเงิน ดาวน์โหลด
1 รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2561 17
2 รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2560 18
3 รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560 22
4 รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2560 24
5 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2560 23
6 รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 23
7 รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2560 32
8 รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2560 30
9 รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2560 29
10 รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2560 28
11 รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2560 27