รายงาน

รายงานการประชุม ก.บ.ก.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม ก.บ.ก.

# รายงานการประชุม ก.บ.ก. วันที่ประชุม ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 1 25 ต.ค. 59 2
2 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 2 25 พ.ย. 59 0
3 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 3 27 ธ.ค. 59 3
4 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 4 19 มิ.ย. 57 7
5 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 4 01 ก.ค. 59 8
6 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 3 25 มี.ค. 59 17
7 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 2 03 มี.ค. 59 8
8 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 1 02 ก.พ. 59 14
9 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 6 18 พ.ย. 58 8
10 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 5 25 ก.ย. 58 6
11 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 4 07 ก.ย. 58 8
12 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 3 16 มิ.ย. 58 5
13 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 2 25 มี.ค. 58 7
14 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 1 17 ก.พ. 58 5
15 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 5 07 ส.ค. 57 7
16 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 3 28 เม.ย. 57 211
17 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 2 06 มี.ค. 57 279
18 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 1 24 ม.ค. 57 215
19 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 9 09 ธ.ค. 56 191
20 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 8 18 พ.ย. 56 206
21 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 7 02 ต.ค. 56 206
22 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 6 13 ก.ย. 56 214
23 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 5 15 ก.ค. 56 216
24 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 4 03 มิ.ย. 56 191
25 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 3 18 เม.ย. 56 198
26 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 2 07 มี.ค. 56 165