รายงาน

รายงานการประชุม ก.ร.อ.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม ก.ร.อ.

# รายงานการประชุม ก.ร.อ. วันที่ประชุม ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 4 11 ก.ย. 61 51
2 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 3 14 มิ.ย. 61 106
3 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 2 17 เม.ย. 61 157
4 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 1 24 ม.ค. 61 108
5 รายงานการประชุม กรอ. 2560 ครั้งที่ 2 27 เม.ย. 60 165
6 รายงานการประชุม กรอ. 2560 ครั้งที่ 1 21 ก.พ. 60 126
7 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 4 15 ก.ย. 59 199
8 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 3 15 ก.ค. 59 166
9 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 2 25 มี.ค. 59 124
10 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 1 16 ก.พ. 59 217
11 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 3 21 ธ.ค. 58 179
12 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 2 18 พ.ย. 58 265
13 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 1 15 ก.ค. 58 140