ข่าวประชาสัมพันธ์

Image

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ – วันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และศูนย์ปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

หมายเหตุ! หนังสือพร้อมโครงการสามารถดาวน์โหลดได้ที่ หนังสือ/คำสั่ง

สิ่งที่น่าสนใจ

15 ส.ค. 57 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
14 ส.ค. 57 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
อ่านทั้งหมด
  • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากรกลุ่มจังหวัด  มท ๐๒๒๔ (นม)/ว๗๓
ทั้งหมด

ความพึงพอใจในการใช้เว็บไวต์

ข่าวกิจกรรม

Image

ข่าวกิจกรรมงานต่างๆ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

image

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียด

image

Consectetur adipisicing elit ut consectetur adipisicing consequuntur

Lorem ipsum Ex pariatur enim eu sed quis occaecat enim ex eiusmod

image

Adipisicing elit incidunt minus Sit amet consectetur

Lorem ipsum Ex pariatur enim eu sed quis occaecat enim ex eiusmod

image

Ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit ut, dolore

Lorem ipsum Ex pariatur enim eu sed quis occaecat enim ex eiusmod

อ่านทั้งหมด

กลุ่มจังหวัด

Image
More info

นครราชสีมา

Image
More info

ชัยภูมิ

Image
More info

บุรีรัมย์

Image
More info

สุรินทร์