ข่าวประชาสัมพันธ์

Image

นครชัยบุรินทร์

หมายเหตุ!

สิ่งที่น่าสนใจ

 • การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภา
 • นครชัยบุรินทร์
 • ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันอ
ทั้งหมด
 11 ธ.ค. 62   คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา
 08 ธ.ค. 62   คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ 2563 สภาผู้แทนราษฎร
 30 พ.ย. 62   ชี้แจงคณะกรรมมาธิการฯ 2563 (สภาผู้แทนราษฎร)
ทั้งหมด
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
    23 พ.ค. 66 2/2566 159
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
    08 พ.ย. 65 19/2565 221
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
    17 มิ.ย. 65 4/2565 245
ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

Image

การประชุมเตรียมความพร้อมการเสนอขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเสนอขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ผ่านระบบ Webex วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามหัวข้อในเว็บไซต์ รายงานการประชุม ก.ร.อ.)


Image

การประชุมเตรียมความพร้อมการเสนอขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเสนอขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการ กร...

Image

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. กลุ่มจังหวัดฯ จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉ...

Image

ประชุมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้เชิญ คณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ และส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่...

Image

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1 / 2567 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ผ...

อ่านทั้งหมด

กลุ่มจังหวัด

Image
More info

นครราชสีมา

Image
More info

ชัยภูมิ

Image
More info

บุรีรัมย์

Image
More info

สุรินทร์